Informuje, że w związku z nowym zakresem akredytacji AB1552 wykonujemy badania:

  • Pomiaru hałasu na stanowisku pracy w tym wyznaczania poziomu ekspozycji na hałas

  • Wyznaczania poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego (metoda techniczna i orientacyjna)
  • Pomiaru hałasu na stanowisku operatora maszyn i urządzeń
  • Pomiar hałasu dla urządzeń z napędem nieelektrycznym
  • Pomiar hałasu środowiskowego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
  • Pomiar hałasu w pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
    i użyteczności publicznej
  • Pomiar sygnałów dźwiękowych

Realizujemy badania zgodnie z wymaganiami norm Europejskich i Krajowych, Dyrektywy Hałasowej oraz Maszynowej.
Posiadamy akredytację w zakresie badań akustycznych i hałasu. Pełny zakres naszej akredytacji AB1552

Masz dodatkowe pytania ? Potrzebujesz wykonać badania wg innej normy lub metodyki ?
Skontaktuj się z nami: Zadzwoń, napisz e-mail !
Odpowiadamy na wszystkie zapytania ofertowe.