Nagłówek

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o.

Wybierz język

  • Polski
  • English
+48 32 730 82 00

Aktualności

Potwierdzenie wysokich kompetencji Jednostki TEST i Laboratorium Badawczego.

Jednostka TEST uczestniczyła w badaniach porównawczych z zakresu iskrobezpieczeństwa w ramach ” Intrinsic Safety – Test Round 2015″ organizowanych przez Physikalisch -Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech.

W badaniach uczestniczyło 56 jednostek badawczych z całego świata.

Więcej

Nowa Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX

Informujemy, że Jednostka TEST została notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Nowa Dyrektywa 2014/30/UE – EMC

Informujemy, że Jednostka TEST została notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie nowej Dyrektywy 2014/30/UE – z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

Certyfikacja i badania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i użytku przemysłowego wg wymagań normy PN-EN 60335-1

Jednostka TEST Sp. z o.o. zaprasza do współpracy producentów i dystrybutorów szeroko pojętego sprzętu AGD do użytku domowego i zastosowań przemysłowych.

Więcej

Badania gumy i kauczuku termoplastycznego

Nowe stanowisko badawcze Laboratorium w zakresie oznaczania odkształcenia trwałego po ściskaniu w temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej, gumy i kauczuku termoplastycznego zgodnie z normą PN-ISO 815:1998.

Więcej

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i udzielimy Ci niezbędnych informacji.

tel: + 48 32 730 82 00 wew. 13
mail: sekretariat@joac-test.pl