logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.
realizuje projekt o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-048D/15-002 pt.

„Zastosowanie innowacyjnej, kompleksowej metodyki badawczej
SINT w działalności Jednostki certyfikującej wyroby TEST Sp. z o.o.”

Wartość projektu wynosi 1 065 500,00 PLN, w tym
wartość przyznanego dofinansowania 380 925,00 PLN.