Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-048D/15-00

pt. „Zastosowanie innowacyjnej, kompleksowej metodyki badawczej SINT w działalności Jednostki certyfikującej wyroby TEST Sp. z o.o.”

zgodnie z harmonogramem zadań w ramach przedmiotowego projektu przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie urządzeń będących elementami metodyki badawczej SIND.

Aktualne i zakończone ogłoszenia przetargowe znajdują się odpowiednio w zakładkach

Przedmiotowe ogłoszenia publikowane są również na stronach Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/2945/