1. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na:

„Dostawę i uruchomienie stanowiska do badań trudnopalności metodą wskaźnika tlenowego w ramach Projektu „Zastosowanie innowacyjnej, kompleksowej metodyki badawczej SINT w działalności jednostki certyfikującej wyroby”. Projekt realizowany jest ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Data wyboru oferty: 2 luty 2017 r.

Wybrany oferent: Spectro-Lab Jan Borkowski

Przy spełnieniu wszystkich warunków specyfikacji zamówienia oferent otrzymał najniższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny.

2. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na:

„Dostawę i uruchomienie stanowiska do badań toksyczności  w ramach Projektu „Zastosowanie innowacyjnej, kompleksowej metodyki badawczej SINT w działalności jednostki certyfikującej wyroby”. Projekt realizowany jest ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Data wyboru oferty: 27 kwiecień 2017 r.

Wybrany oferent: Spectro-Lab Jan Borkowski

Złożono tylko jedyną ofertę. Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji zamówienia