Adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14.

KRS : 0000262712

REGON: 240425854

NIP: 6431699166

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski S.A.  –  43 1050 1214 1000 0023 0729 4781 PLN
ING Bank Śląski S.A.  –  65 1050 1214 1000 0024 2578 0273 EUR