b90_90W ramach porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań i Atestacji, Jednostka TEST prowadzi dobrowolną certyfikację na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” (bezpieczeństwa). Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych, specyfikacjach technicznych, rozporządzeniach oraz inne wymagania prawne.