System zarządzaniaJednostka TEST jest całkowicie samodzielną i niezależną kapitałowo organizacją zapewniającą pełną bezstronność, poufność i wiarygodność.
Funkcjonujący w Jednostce  TEST oraz Laboratorium Badawczym System Zarządzania został wdrożony i stale spełnia wymagania zawarte w normach i specyfikacjach:

  • PN-EN ISO/IEC 17065,
  • PN-EN ISO/IEC 17021-1,
  • PKN-ISO/IEC TS 17021-3,
  • PN-EN ISO/IEC 17025 (laboratorium),

oraz stale nadzorowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji.

Deklaracja Polityki Jakości: