Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu nowego stanowiska badawczego w zakresie badań palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów.

Uruchomione stanowisko spełnia wymagania określone w normie PN-ISO 3795:1996 – Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne — Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów.

Norma PN-ISO 3795:1996 stanowi podstawę badań palności materiałów wewnątrz pojazdów, określonych w wewnętrznych dokumentach producentów samochodów zgodnie z FMVSS 302.

Zapraszamy dostawców i poddostawców wyrobów dla motoryzacji do skorzystania z naszych usług.