W dniu 19 marca 2015 r. Jednostka TEST otrzymała nowy Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC149