Rozszerzenie zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC149

Jednostka TEST informuje, że w dniu 12.12.2017r. przeszła audyt PCA w zakresie nadzoru i rozszerzenia zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC149.

Planowany zakres rozszerzenia obejmuje następujące normy:

Nazwa wyrobu/grupy wyrobów

Norma / dokument normatywny

Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC).

 

PN-EN 55015:2013-10

PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08

PN-EN 61547:2009

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10

Lampy i ich wyposażenie

PN-EN 61547:2009

PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 60598-2-4:2004

PN-IEC 598-2-1:1994/Ap1:2000

Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 61439-2:2011

PN-EN 62271-202:2014-12

Przewody giętkie

PN-EN ISO 1403:2009

PN-EN ISO 2398:2017-02