Rozszerzenie zakresu notyfikacji

W dniu 11 lipca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzenie zakresu notyfikacji Jednostki TEST w obszarze dyrektywy 2006/42/WE ws. maszyn, zgodnie z otrzymaną autoryzacją dla: Grupa wyrobów „Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa” – Procedura zgodności: „Badanie typu WE”