Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby

W ofercie firm produkcyjnych coraz częściej można spotkać się z usługami jednostki opiniującej, atestującej i certyfikującej wyroby. Takie instytucje służą między innymi ocenianiu jakości wyrobów i określaniu ich parametrów technicznych zgodnie z normami obowiązującymi na rynku. Zarządzanie procesem certyfikacji na etapie tandemu jakości/produkcji umożliwia identyfikację oraz usunięcie błędów technologicznych. W efekcie producent dba o wysoką jakość wytwarzanych produktów.

Uzyskanie certyfikatu jest dokumentem potwierdzającym, że posiadany towar spełnia odpowiednie kryteria jakościowe, ustalone przez jednostkę opiniująca, atestująca i certyfikujaca wyroby. Dzięki temu kupujący może mieć pewność co do jakości danego wyrobu. Warto również pamiętać, że uprawnienia do certyfikacji mają tylko autoryzowane jednostki, a podpisywanie umów producenta z takim podmiotem pomaga mu utrzymać swoje status quo na rynku produktów o wysokiej jakości.

Usługi te są szczególnie ważne dla producentów, którzy muszą utrzymywać najwyższe standardy jakości swoich towarów. Certyfikat potwierdza, że spełniono wymagania techniczne i jakościowe określone przez ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz innych państw i organizacji międzynarodowych. Czeka nas więc ciągły rozwój instytucji opiniujacych, atestujacych i certyfikujacych wyroby, aby spełnić oczekiwania i wysokie standardy stawiane producentom.

Nowa technologia przybywa do Polski! Firma CertPL – certyfikowana jednostka opiniująca, atestująca i certyfikująca wyroby – ma to być najnowocześniejsze rozwiązanie w naszym kraju.

CertPL może wykonywać poważne badania, co pozwala firmom i producentom na stworzenie wyrobów spełniających wymogi bezpieczeństwa. Oznacza to, że produkty są bezpieczniejsze, a jednocześnie spełniają one regulacje Uni Europejskie.

Korzyści państw są ogromne; sprawdzone i certyfikowane wyroby charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa, a także zwiększoną zdolnością jakościową i bezawaryjnością.

Do tego CertPL oferuje konsultacje oraz doradztwo techniczne dla producentów, co pozwala im dotrzymać kroku zmieniającym się regulacjom Unii Europejskiej. W razie potrzeby, można również skorzystać z niestandardowych rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb.

Z usług CertPL skorzystać mogą firmy z całego świata. Z pewnością bardzo cieszy nas fakt, że technologia ta trafiła do Polski i zapewni nam większy poziom bezpieczeństwa i higieny produkcji.

Dzisiaj mamy do czynienia z wieloma produktami i usługami, które wymagają szczególnego rodzaju certyfikacji, aby upewnić się, że spełniają one określone normy bezpieczeństwa i jakości. Osobą lub organizacją odpowiedzialną za taki proces oceniania, atestowania i certyfikowania jest Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby (JOAiCW).
JOAiCW ma zakres działań skupionych na ocenianiu produktów pod względem ich bezpieczeństwa, jakości i funkcjonalności oraz fizykochemicznych atrybutów. Sprawdzone produkty są następnie oznaczone specjalnie opracowaną plombą lub etykietą, rejestrowane w systemie kontrolnym, a także certyfikowane przez JOAiCW.

Procedury i metody badań produktów są określane zgodnie z europejskimi przepisami ramowymi dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i techniki.

Badania produktów przeprowadzone przez JOAiCW dla podmiotów wpisanych do systemu, daje im gwarancję, że produkty spełniają normy jakościowe i są w pełni wydajne. Przy zachowaniu tych standardów konsumenci są chronieni przed produktami niebezpiecznymi lub niewydajnymi.

Regularna kontrola gamy produktów prowadzona przez JOAiCW wiąże się z ogromnymi korzyściami społecznymi i ekonomicznymi. Chronimy w ten sposób samych nabywców i przedstawicieli handlowych przed każdym potencjalnym ryzykiem .